واحد تجاری 32 متری

32 متر

تجاری

₺ 650.000

فروش واحد تجاری داخل مرکز خرید – در غرب استانبول

طبقه  همکف

مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه