واحد تجاری 32 متری

32 متر

تجاری

₺ 650.000

فروش واحد تجاری داخل مرکز خرید – در غرب استانبول

طبقه  همکف

مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

اشتراک گذاری مطلب ...
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در tumblr
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در weixin