واحد تجاری با مستأجر رسمی

10.000 لیر در آمد ماهیانه

300 متر

تجاری

2.250.000 لیر

فروش واحد تجاری همراه با مستأجر رسمی – در غرب استانبول

دارای گارانتی کرایه 10 ساله با در آمد ماهیانه 10.000 لیر

مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

واقع در محله گراچ – ایسنیورت

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

اشتراک گذاری مطلب ...
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در tumblr
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در weixin
فرصت های ویژه دیگر