واحد تجاری با مستأجر رسمی

10.000 لیر در آمد ماهیانه

300 متر

تجاری

2.250.000 لیر

فروش واحد تجاری همراه با مستأجر رسمی – در غرب استانبول

دارای گارانتی کرایه 10 ساله با در آمد ماهیانه 10.000 لیر

مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

واقع در محله گراچ – ایسنیورت

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

فرصت های ویژه دیگر