واحد تجاری با مستأجر رسمی

3.500 لیر در آمد ماهیانه

200 متر

تجاری

₺ 1.000.000

فروش واحد تجاری همراه با مستأجر رسمی – در غرب استانبول

دارای گارانتی کرایه 10 ساله با در آمد ماهیانه 3,500 لیر

مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

فرصت های ویژه دیگر