واحد تجاری با مستأجر رسمی

3.500 لیر در آمد ماهیانه

200 متر

تجاری

₺ 1.000.000

فروش واحد تجاری همراه با مستأجر رسمی – در غرب استانبول

دارای گارانتی کرایه 10 ساله با در آمد ماهیانه 3,500 لیر

مناسب جهت دریافت شهروندی ترکیه

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

واحد تجاری با مستأجر رسمی
اشتراک گذاری مطلب ...
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در tumblr
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در weixin
فرصت های ویژه دیگر