واحد تجاری با مستأجر

12.000 لیر در آمد ماهیانه

580 متر

تجاری

4.000.000 لیر

فروش واحد 580 متری  تجاری همراه با مستأجر رسمی – در استانبول

دارای گارانتی کرایه 10 ساله و در آمد ماهانه 12.000 لیر

دارای 5 سند مستقل تجاری

در مجاورت مدارس و بیمارستان مرکزی کائتهانه – 5 دقیقه تا ایستگاه مترو

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

واحد تجاری با مستأجر
اشتراک گذاری مطلب ...
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در tumblr
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در weixin
فرصت های ویژه دیگر