واحد تجاری با مستأجر

12.000 لیر در آمد ماهیانه

580 متر

تجاری

4.000.000 لیر

فروش واحد 580 متری  تجاری همراه با مستأجر رسمی – در استانبول

دارای گارانتی کرایه 10 ساله و در آمد ماهانه 12.000 لیر

دارای 5 سند مستقل تجاری

در مجاورت مدارس و بیمارستان مرکزی کائتهانه – 5 دقیقه تا ایستگاه مترو

آشنایی با منطقه

آشنایی با منطقه

موقعیت منطقه

فرصت های ویژه دیگر