ترکیه گرین لایف

واحد تجاری با مستأجر رسمی – استانبول

واحد تجاری با مستاجر رسمی ( گارانتی اجاره 10 ساله )

Related Posts

تماس با مشاور

آدرس دفتر:

ترکیه / استانبول / منطقه بيلكدوزو روبه روي مارمار پارك برج اسكاي پورت يا گول ياپي طبقه ٢٨ واحد ٢١٨ و ٢١٩